Az ELTE IK Programtervező Informatikus MSc képzésén található Szintézis és Verifikáció nevű tantárgy jegyzetei.

A Dr. Gregorics Tibor által tartott előadások tőle származó órai prezentációit minden héten ebbe a listába töltöm fel:

Megjegyzés a későbbi félévek számára: A vetítések módosulhatnak, ezért az aktuális félévnek megfelelő diasorok az előadó honlapján mindig elérhetőek.